Huvudsaklig inriktning
Målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
Ombud och rättshjälpsbiträde i tvister om vårdnad, boende och umgänge
Offentligt biträde i asylärenden
Offentligt biträde och ställföreträdare i mål enligt LVU, LVM, LPT och LRV

Erfarenhet
Rädda Barnen 2013-2015

Advokatbyrån Wiklund Skoglund Wachenfeldt 2016-

Utbildning
Uppsala universitet, juristexamen 2016

Språk
Svenska
Engelska
Persiska

Övrigt
Födelseår 1985
Ambassadör, Stiftelsen Harald Edelstam

Specialkompetens inom hedersrelaterat våld och förtryck, flerårigt arbete med information riktad till ungdomar

Flertal nationella och internationella uppdrag inom mänskliga rättigheter och EU-rätt

Jurist i resursteam Uppsala kommun, i samverkan med polismyndigheten och socialtjänsten

email hidden; JavaScript is required