Välkommen till Advokatbyrån Wiklund Skoglund Wachenfeldt

Byrån startades i maj 2012 av advokaterna Göran Wiklund, Frida Skoglund och Gunilla von Wachenfeldt. Byrån har idag sju anställda, med kontor i Gävle, Uppsala och Sollentuna. Byråns advokater och biträdande jurister arbetar huvudsakligen med brottmål, familjerätt, asylrätt och mål enligt LVU, LVM och LPT.

En av byråns advokater är en av landets ledande experter inom hedersrelaterad juridik och hjälper klienter inom flera rättsområden som exempelvis familjerätt, straffrätt och LVU. Byrån har därtill särskild kompetens som ombud i internationella familjerättsliga tvister samt som målsägandebiträde i brottmål med internationell anknytning.

Vid frågor eller önskemål om juridisk rådgivning, tveka inte att kontakta någon av byråns anställda.

Om Du är intresserad av praktik eller anställning hos oss, kontakta Frida Skoglund per e-post.